Rekonštrukcia cesty na ul. Červenej armády a ul. Ambra Pietra

Rekonštrukcia cesty na ul. Červenej armády a ul. Ambra Pietra

•Dňa 24.7.2022 bude cesta na ul. Červenej armády uzavretá z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie. Zastávka Červenej armády I. bude dočasne premiestnená oproti obchodnému domu Lidl na ulici Kozmonautov.

•Zároveň bude od 23.7.2022 až do odvolania prebiehať rekonštrukcia cesty na ulici A. Pietra. Zastávky umiestnené na tejto ulici budú priebežne premiestňované podľa potreby rekonštrukčných prác (vo vzdialenosti od 50 m až do 200 m od pôvodnej zastávky). Žiadame cestujúcich, aby v prípade rekonštrukcie cesty v bezprostrednej blízkosti zastávky využili dočasnú zastávku označenú zeleným prenosným označníkom. Nakoľko nedokážeme predpokladať rýchlosť postupu uvedenej rekonštrukcie odporúčame cestujúcim prichádzať na zastávku v dostatočnom časovom predstihu, aby sa v prípade potreby stihli presunúť na dočasnú zastávku.

Obchádzka je zobrazená v priloženom dokumente.

Ďakujeme za porozumenie.