Zmena cestovného poriadku od 8.5.2022

Zmena cestovného poriadku od 8.5.2022

Na základe obdržaných podnetov od cestujúcich a potreby zreálniť jazdné doby spojov, sme sa rozhodli pristúpiť k úprave cestovného poriadku s platnosťou od 8.5.2022.

Táto zmena sa dotkne väčšiny spojov, a teda žiadame cestujúcich, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali čas odchodov liniek zo zastávok, ktoré bežne využívajú.

Cestujúci budú informovaní o zmene prostredníctvom vývesiek na autobusových zastávkach a na web stránke www.dpmmartin.sk (v časti PREDPISY A PORIADKY - Cestovný poriadok podľa liniek), www.ubian.sk, www.cp.sk a www.mhdmt.sk.