Často kladené otázky

Pozrite si často kladené otázky. Máte otázky na ktoré nemáte odpovede? Kontaktujte nás!

Vyplniť žiadosť o vydanie dopravnej karty. Táto žiadosť je dostupná na stránke a je možné si ju vyplniť aj v pohodli domova. Prísť do jedného z dvoch klientskych centier so žiadosťou a nechať sa odfotiť pripadne priniesť svoju fotografiu (3 cm x 3,5 cm) alebo fotografiu rodinného príslušníka pre ktorého kartu vybavujete. Po overení totožnosti a žiadosti je Vaša karta vytvorená ihneď. Pre urýchlenie celého procesu by bolo vhodné priniesť si vyplnenú žiadosť a využiť fotografovanie v klientskom centre.
Tento proces je v podstate rovnaký ako v prípade štandardného vydania karty. V prvom kroku je potrebné predložiť alebo vyplniť žiadosť o vydanie dopravnej karty. Predložiť fotografiu (3 cm x 3,5 cm). Po overení totožnosti a žiadosti je Vaša karta vytvorená ihneď. Pre urýchlenie celého procesu by bolo vhodné priniesť si vyplnenú žiadosť so sebou. V prípade dieťaťa je potrebné predložiť vyplnenú žiadosť, občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list v prípade, že ide o dieťa do 16 rokov, prípadne iný preukaz na uplatnenie nároku na zľavu a fotografiu (3 cm x 3,5 cm).
Cena dopravnej karty je 5 €, no obyvateľom mesta Martin a obyvateľom obce Bystrička a Turčianske Kľačany aktuálne uhrádza poplatok za prvú dopravnú kartu mesto Martin a spomenuté obce. V prípade straty karty si uhrádza poplatok za ďalšiu dopravnú kartu sám cestujúci.
Karty vydané našou spoločnosťou budú platné u dopravcov zapojených do systému Trasncard alebo dopravcov zapojených do Združenia autobusových dopravcov (v skratke ZAD). Karty týchto dopravcov budú od spustenia prevádzky 1.1.2022 platné aj vo vozidlách Dopravného podniku mesta Martin.