Straty a nálezy

Ako postupovať v prípade straty osobných vecí počas cesty mhd autobusom DPMM ? Cestujúcemu odporúčame kontaktovať infolinku na tel. č. +421 945 505 060. Všetky nálezy sú u nás uschovávané minimálne po dobu 30 dní. V záujme rýchleho riešenia situácie je výhodou ak cestujúci dokáže poskytnúť dispečerovi nasledujúce informácie: číslo spoja, ktorým cestoval a osobné číslo vodiča, ktorý vykonával službu. Všetky potrebné informácie sú obsiahnuté na cestovnom lístku.

Nález je cestujúcemu vydaný v prípade, že ho správne opíše, a teda nevznikne pochybnosť o pravdivosti tvrdenia, že je majiteľom predmetnej veci. Vyzdvihnutie nálezu je možné po telefonickej dohode na predajnom mieste DPMM.