Dopravná karta DPMM

Dopravná karta DPMM zjednodušuje a zrýchľuje prepravu mestskou hromadnou dopravou. Využívanie dopravnej karty eliminuje potrebu manipulovať s hotovosťou pri nástupe do autobusu, a zároveň zabezpečuje ekonomickejšie cestovanie v porovnaní s využívaním platby v hotovosti alebo platby bankovou kartou.


Typ karty: Občianska

Typ karty: Žiak ZŠ, Žiak SŠ, Študent

Typ karty: ŤZP, ŤZP-S, občan nad 62 rokov, darca krvi

Dopravnú kartu si môžete nechať vyhotoviť cez e-shop na stránke ubian.sk, kde je potrebné sa zaregistrovať a následne zvoliť možnosť nová dopravná karta. Po uvedení svojich osobných údajov je možné zvoliť doručenie dopravnej karty priamo na adresu uvedenú v objednávkovom formulári alebo osobné vyzdvihnutie na jednom z odberných miest.

Záujemca o vyhotovenie dopravnej karty môže prísť na pobočku jedného z našich klientskych centier aj osobne, kde mu ju vyhotoví náš pracovník, na základe vopred vyplnenej žiadosti (nájdete ju na našej webovej stránke v sekcii „Pre cestujúcich“). Pri vybavovaní dopravnej karty je nutné poskytnúť aktuálnu fotografiu, ktorú je možné priamo na mieste naskenovať z občianskeho preukazu, prípadne iného dokladu. Ak máte nárok na zvýhodnené cestovné na základe preukazu ŤZP, ŤZP-S alebo ste držiteľom Janského plakety (Bronzovej, Striebornej, Zlatej alebo Diamantovej), prípadne Kňazovického medaily, bude potrebné predložiť aj tieto dokumenty. Žiaci SŠ a študenti VŠ svoj nárok na zľavnené cestovné preukazujú potvrdeným tlačivom o návšteve školy. Od žiakov ZŠ nevyžadujeme potvrdenie o návšteve školy.

Cena dopravnej karty je 5 €, no obyvatelia mesta Martin majú nárok na prvú dopravnú kartu zdarma (poplatok je hradený mestom Martin). V prípade straty karty si poplatok za vyhotovenie novej dopravnej karty hradí cestujúci.

DOBÍJANIE KREDITU A POUŽÍVANIE DOPRAVNEJ KARTY
Cestujúci si môžu nabíjať kredit na dopravnú kartu a kupovať časové predplatné lístky prostredníctvom aplikácie UBIAN alebo na pobočkách našich klientskych centier. Nabíjanie kreditu na dopravnú kartu je možné aj priamo u vodiča v autobuse. Manipulácia s dopravnou kartou je jednoduchá. Po priložení dopravnej karty k čítaciemu zariadeniu nachádzajúcemu sa v prednej časti autobusu bude vytlačený cestovný lístok v papierovej podobe.

Od 1.1. 2022 bolo do cestovania mestskou hromadnou dopravou zahrnutých aj niekoľko noviniek:

PRESTUPNÝ CESTOVNÝ LÍSTOK
Cestovný lístok vytlačený z dopravnej karty obsahuje informáciu, dokedy je možné zrealizovať prestup. Prestupný cestovný lístok si cestujúci uplatní tak, že pri ďalšom nastupovaní do autobusu priloží dopravnú kartu k čítaciemu zariadeniu. V čase do 30 minút od prvého zakúpenia cestovného lístka je automaticky vytlačený lístok v hodnote 0,10 €. Prestupný cestovný lístok je možné zakúpiť len z dopravnej karty a nevzťahuje sa na ďalšie dokupované lístky z jednej karty.

DOPROVOD DIEŤAŤA DO 6 ROKOV
Bezplatné cestovné už nie je viazané len na osobu sprevádzajúcu detský kočík, ale na všetky osoby, ktoré sprevádzajú dieťa do 6 rokov. Pre uplatnenie cestovného lístku zdarma si musí sprievod dieťaťa označiť na čítacom zariadení v autobuse voľbu „dieťa s doprovodom“. Následne po priložení dopravnej karty mu bude vytlačený cestovný lístok v nulovej hodnote.

V prípade otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať elektronicky prostredníctvom e-mailovej adresy info@dpmmartin.sk alebo telefonicky na čísle +421 945 505 060.


Žiadosť o vydanie dopravnej karty