Často kladené otázky

Pozrite si často kladené otázky. Máte otázky na ktoré nemáte odpovede? Kontaktujte nás!

Vyplniť žiadosť o vydanie dopravnej karty. Táto žiadosť je dostupná na stránke a je možné si ju vyplniť aj v pohodli domova. Prísť do jedného s dvoch klientskych centier so žiadosťou a nechať sa odfotiť pripadne priniesť svoju fotografiu (3 cm x 3,5 cm) alebo fotografiu rodinného príslušníka pre ktorého kartu vybavujete. Po overení totožnosti a žiadosti je Vaša karta vytvorená ihneď. Pre urýchlenie celého procesu by bolo vhodné priniesť si vyplnenú žiadosť a využiť fotografovanie v klientskom centre.
Tento proces je v podstate rovnaký ako v prípade štandardného vydania karty. V prvom kroku je potrebné predložiť alebo vyplniť žiadosť o vydanie dopravnej karty. Predložiť fotografiu (3 cm x 3,5 cm). Po overení totožnosti a žiadosti je Vaša karta vytvorená ihneď. Pre urýchlenie celého procesu by bolo vhodné priniesť si vyplnenú žiadosť so sebou. V prípade dieťaťa je potrebné predložiť vyplnenú žiadosť, občiansky preukaz zákonného zástupcu, rodný list v prípade ak sa jedná o diéta do 15 rokov, prípadne iný preukaz na uplatnenie nároku na zľavu a fotografiu (3 cm x 3,5 cm).
Vydanie dopravnej karty je spoplatnené sumou 5 €. Pre obyvateľov mesta Martin a Bystrička je karta hradená v plnej výške čiže bezplatná. Pre aktiváciu karty je nutné zakúpiť kredit vo výške minimálne 5 €.
Karty vydané našou spoločnosťou budú platné u dopravcov zapojených do systému Trasncard alebo dopravcov zapojených do Združenia autobusových dopravcov (v skratke ZAD). Karty týchto dopravcov budú od spustenia prevádzky 1.1.2022 platné aj vo vozidlách Dopravného podniku mesta Martin.
Časové predplatné lístky sú účinné od tohto dátumu a výhradne vo vozidlách DPMM. U všetkých ostatných dopravcov bude dopravná karta slúžiť ako „peňaženka“
Platnosť Mestskej karty Multicard (žltej) končí 31.12.2021. Zostatkový kredit, ktorý je na týchto kartách, nie je možné preniesť na nové dopravné karty vydávané našou spoločnosťou. V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom zostatkov na tejto karte Vás žiadame, aby ste sa obrátili na súčasného prevádzkovateľa dopravy v meste Martin a okolí.