Dopravná karta DPMM zjednodušuje a zrýchľuje prepravu mestskou hromadnou dopravou. Využívanie dopravnej karty eliminuje potrebu manipulovať s hotovosťou pri nástupe do autobusu, a zároveň zabezpečuje ekonomickejšie cestovanie v porovnaní s využívaním platby v hotovosti alebo platby bankovou kartou.


Typ karty: Občianska

Typ karty: Žiak ZŠ, Žiak SŠ, Študent

Typ karty: ŤZP, ŤZP-S, občan nad 62 rokov, darca krvi

Dopravnú kartu si môžete vybaviť cez e-shop na stránke ubian.sk, kde je potrebné sa zaregistrovať a následne zvoliť možnosť nová dopravná karta. Po uvedení svojich osobných údajov je možné si kartu nechať doručiť priamo na adresu alebo si ju objednávateľ vyzdvihne osobne na jednom z odberných miest.

Ďalšou možnosťou je prísť osobne na pobočku jedného z našich klientskych centier, kde kartu vyhotoví pracovník, na základe vopred vyplnenej žiadosti (nájdete ju na našej webovej stránke v sekcii „Pre cestujúcich“). Pri vybavovaní dopravnej karty je nutné poskytnúť aktuálnu fotografiu, ktorú je možné naskenovať aj z občianskeho preukazu, prípadne iného dokumentu.Ak ste držiteľom preukazu ŤZP, ŤZP-S alebo držiteľom Janského plakety (Bronzovej, Striebornej, Zlatej alebo Diamantovej), prípadne Kňazovického medaily bude potrebné predložiť aj tieto dokumenty. Žiaci SŠ a študenti VŠ svoj nárok na zľavnené cestovné dokladujú potvrdeným tlačivom o návšteve školy. Od žiakov ZŠ potvrdenie o návšteve školy nevyžadujeme.

Cena dopravnej karty je 5 €, no obyvateľom mesta Martin a obyvateľom obce Bystrička a Turčianske Kľačany aktuálne uhrádza tento poplatok mesto Martin a spomenuté obce, čiže cestujúci majú nárok na prvú dopravnú kartu zdarma. V prípade straty karty si uhrádza poplatok za ďalšiu dopravnú kartu sám cestujúci. Pri vybavovaní dopravnej karty je potrebné uhradiť prvé povinné plnenie karty v minimálnej výške 5 €.

DOBÍJANIE KREDITU A POUŽÍVANIE DOPRAVNEJ KARTY
Cestujúci si môžu nabíjať kredit na dopravnú kartu a kupovať časové predplatné lístky prostredníctvom aplikácie UBIAN alebo osobne na pobočkách našich klientskych centier. Nabíjanie kreditu na kartu je možné aj priamo u vodiča v autobuse. Manipulácia s dopravnou kartou je jednoduchá. Po priložení dopravnej karty k čítaciemu zariadeniu v autobuse bude vytlačený cestovný lístok v papierovej podobe.

Od 1.1. 2022 bolo do cestovania mestskou hromadnou dopravou zahrnutých aj niekoľko noviniek:

PRESTUPNÝ CESTOVNÝ LÍSTOK
Cestovný lístok vytlačený z dopravnej karty obsahuje informáciu, dokedy je možné zrealizovať prestup. Prestupný cestovný lístok si cestujúci uplatní tak, že pri ďalšom nastupovaní do autobusu priloží dopravnú kartu k čítaciemu zariadeniu. Zakúpením cestovného lístka z dopravnej karty v čase do 30 minút od prvého zakúpenia lístka dostáva automaticky lístok v hodnote 0,05 €. Prestupný cestovný lístok je možné zakúpiť len z dopravnej karty a nevzťahuje na ďalšie dokupované lístky z jednej karty.

DOPROVOD DIEŤAŤA DO 6 ROKOV
Bezplatné cestovné už nie je viazané len na osobu sprevádzajúcu detský kočík, ale na všetky osoby, ktoré sprevádzajú dieťa do 6 rokov. Pre uplatnenie cestovného lístku zdarma si musí sprievod dieťaťa označiť na čítacom zariadení v autobuse voľbu „dieťa s doprovodom“. Následne po priložení dopravnej karty mu bude vytlačený cestovný lístok v nulovej hodnote.