Školský rok 2022/2023

Školský rok 2022/2023

• Žiaci a študenti do 26 rokov majú nárok na zľavnené cestovné.

• Príďte si vybaviť dopravnú kartu DPMM alebo ak ju už máte predĺžiť platnosť zľavy. Študenti nad 16 rokov preukážu nárok na zľavu potvrdením o návšteve školy. Na základe tohto potvrdenia predĺžime platnosť zľavy na dopravnej karte na ďalší školský rok.

• Nájdete nás v pobočkách klientskych centier DPMM nachádzajúcich sa v OC Galéria a v budove MsÚ v Martine.