Európsky týždeň mobility 2023

Európsky týždeň mobility 2023

Európsky týždeň mobility (ETM) je kampaň udržateľnej mestskej mobility, podporovaná Európskou komisiou, ktorá každoročne prebieha od 16. - do 22. septembra. Jej hlavným cieľom je podporiť európske miestne orgány, aby zaviedli opatrenia pre udržateľnú dopravu a podporili ju, a aby vyzvali ľudí k vyskúšaniu alternatív k osobnej automobilovej doprave.

Témou pre rok 2023 je "ŠETRI ENERGIU" a zameriava sa na dôležitosť znižovania energetických nákladov a spotreby v oblasti dopravy s cieľom dosiahnuť udržateľnú a efektívnu mobilitu. Doprava je jedným z hlavných odvetví, ktoré spotrebúva veľké množstvo energie a prispieva k emisiám skleníkových plynov a znečisteniu ovzdušia. Úspora energie v doprave je preto kľúčovým faktorom v boji proti klimatickým zmenám a zlepšovaniu kvality životného prostredia.

DPMM, s.r.o. dňa 21.9.2022 (štvrtok) a 22.9.2022 (piatok) odvezie držiteľov vodičských preukazov a deti do 16 rokov ZADARMO.