Ekologická preprava so zaručeným komfortom

Ekologická preprava so zaručeným komfortom

V roku 2020 sa mesto Martin rozhodovalo ako pokračovať v zabezpečovaní mestskej hromadnej dopravy pre obyvateľov Martina, no i okolitých miest a obcí. Začiatkom februára 2021 bola založená spoločnosť Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., ktorá bude od 1. januára 2022 vykonávať túto mestskú hromadnú dopravu. Hlavným cieľom spoločnosti je priniesť v ďalších obdobiach najoptimálnejšie a stabilizujúce riešenie pre mesto a mestskú hromadnú dopravu v Martine a jeho okolí. Zabezpečovaná bude novými autobusmi, ktoré budú poskytovať cestujúcim vyšší komfort na úrovni štandardov pre túto dobu. Ekologické vozidlá s pohonom na stlačený zemný plyn, okrem ekologickej dopravy prinesú zvýšenie komfortu, napríklad formou klimatizácie pre cestujúcich alebo Wi-Fi pripojením.

V mene celého tímu Dopravného podniku mesta Martin s.r.o. by sme Vám chceli oznámiť, že dňom 15.10.2021 budú otvorené dve klientske centrá, prostredníctvom ktorých bude možné zakúpiť dopravné karty vydávané našou spoločnosťou. Tieto karty budú akceptované u všetkých prevádzkovateľov dopravy zapojených do systému Zväzu autobusových dopravcov v skratke ZAD, ktorý združuje v súčasnosti 16 dopravcov s celkovým vozidlovým parkom v počte 4 300 vozidiel.