Oznam 07.03.2022

Oznam 07.03.2022

Dňa 7.3.2022 sa vedenie DPMM, s.r.o. stretlo so zástupcami miest a obcí, ktoré sú zúčastnené na projekte prevádzkovania mestskej hromadnej dopravy.

Dôvodom pre toto stretnutie bola iniciatíva, v čo najkratšej dobe, zabezpečiť vyriešenie nevyhovujúcej situácie na zastávke Vrútky žel. stanica. Našou prioritou je zaistiť bezpečnú a spoľahlivú mestskú hromadnú dopravu s čím súvisí nevyhnutnosť sa aktívne zaoberať revitalizáciou zastávky a jej bezprostredného okolia. Súčasný kvalitatívny stav zastávky je nedostatočný a využívanie týchto priestorov považujeme za provizórne a dočasné.

Čoskoro sa uskutoční ďalšie stretnutie a veríme, že sa nám podarí nájsť rozumný kompromis, na ktorom bude prítomná súčinnosť všetkých dotknutých strán.