Rekonštrukcia cesty

Rekonštrukcia cesty

Na ulici Sv. Cyrila a Metoda prebieha rekonštrukcia cestnej komunikácie v oboch smeroch (smer Nákladné nádražie/ smer DP mesta Martin).

V čase trvania rekonštrukčných prác budú obidve zastávky dočasne presunuté o zhruba 30 m bližšie ku konečnej zastávke Nákladné nádražie.

Obmedzenie platí do odvolania.