Upozornenie pre občanov mesta Vrútky

Upozornenie pre občanov mesta Vrútky

Mesto Vrútky bude svojim občanom uhrádzať poplatok za vyhotovenie dopravnej karty len do 31.3.2022.

Od 1.4.2022 bude každá nová dopravná karta vyhotovená s poplatkom vo výške 5 €.