Informácia pre držiteľov Janského plakety (zlatej a vyššej)

Informácia pre držiteľov Janského plakety (zlatej a vyššej)

Žiadame cestujúcich s trvalým pobytom v meste Martin, ktorí sú držiteľmi Janského plakety (zlatej a vyššej), aby skontrolovali, či im pri jazde v autobuse vydáva cestovné lístky v nulovej hodnote. V prípade, že obdržia cestovný lístok v hodnote 0,05 €, bude nevyhnutné navštíviť pobočku jedného z našich klientskych centier (MsÚ Martin a OC Galéria), kde na počkanie zabezpečíme nápravu.

Takáto dopravná karta bola pravdepodobne vyhotovená bez dodatočného nastavenia, ktoré je momentálne nevyhnutné pre správne vydávanie nulových cestovných lístkov. Avšak toto sa netýka všetkých dopravných kariet (typ darca krvi), ale len určitého počtu. Chceme preto požiadať cestujúcich, aby ešte pred návštevou klientskeho centra, svoju dopravnú kartu vyskúšali v autobuse.

V prípade, že im bol medzičasom neoprávnene stiahnutý spoplatnený cestovný lístok, vrátime hodnotu cestovného lístka na dopravnú kartu vo forme kreditu navyše.