Zostatok kreditu na dopravnej karte DPMM

Zostatok kreditu na dopravnej karte DPMM

V súvislosti so zavedením bezplatnej MHD pre vybrané skupiny cestujúcich s trvalým pobytom v meste Martin, chceme informovať o možnostiach využitia zostatkového kreditu na dopravnej karte DPMM.

Aj napriek skutočnosti, že kategória občanov nad 62 rokov, držiteľov ŤZP/ ŤZP-S a držiteľov Janského plakety má nárok na bezplatnú prepravu, možnosť využiť svoj zostatkový kredit nezaniká. Dopravná karta DPMM plní funkciu peňaženky a kredit na nej je možné využiť nasledovným spôsobom:

1. Zakúpenie výhodnejšieho cestovného lístka pre spolucestujúceho.
2. Zakúpenie cestovného lístka u iných dopravcov.
3. Možnosť prenesenia zostatku na akúkoľvek inú dopravnú kartu (DPMM alebo iného dopravcu).

Žiadame cestujúcich, aby si zvolili jednu z uvedených možností využívania dopravnej karty. Vzhľadom na veľký počet vydaných dopravných kariet je vyplácanie kreditu v hotovosti technicky náročnejšie.

V prípade záujmu budeme zostatky kreditu vyplácať cestujúcim aj v hotovosti, no až od dátumu, ktorý bude zverejnený v najbližších dňoch.

Ďakujeme za pochopenie.