Oznam pre držiteľov striebornej a bronzovej Janského plakety

Oznam pre držiteľov striebornej a bronzovej Janského plakety

Upozorňujeme cestujúcich, ktorí sú držiteľmi bronzovej a striebornej Janského plakety na možnosť uplatniť si možnosť zakúpenia zvýhodneného cestovného. Doteraz mal cestujúci nárok na zvýhodnené cestovné len v prípade, že bol držiteľom zlatej Janského plakety alebo vyššej, no týmto sa rozširuje platnosť uvedenej kategórie na všetkých držiteľov Janského plakety. Podmienkou je, že cestovný lístok musí byť zakúpený z dopravnej karty vydanej dopravcom, pre kategóriu osobitné cestovné. V prípade, že máte na tento typ cestovného nárok, a zároveň vyhotovenú dopravnú kartu inej kategórie, bezplatne Vám ju v klientskom centre prerobíme.