Trasy liniek MHD

Trasy liniek MHD

Dňom 16.11.2021 je zverejnený v sekcii Predpisy a poriadky > Trasy liniek MHD zoznam liniek ktorý bude platný od 1.1.2022. Súčasťou zoznamu je aj zmena v číslovaní liniek MHD.