Úprava názvov zastávok

Úprava názvov zastávok

OÚNZ > Poliklinika Škultétyho
ZŠ Jahodníky > ZŠ Nade Hejnej
ZŠ Tomášikova > ZŠ A. Bernoláka
Dolné Záturčie, konečná > Dolné Záturčie, sídlisko