Rekonštrukcia cesty na ul. Jilemnického

Rekonštrukcia cesty na ul. Jilemnického

•Od 19.7.2022 až do odvolania bude prebiehať rekonštrukcia cesty na ulici Jilemnického. Zastávky umiestnené na tejto ulici budú priebežne premiestňované podľa potreby rekonštrukčných prác (vo vzdialenosti od 50 m až do 200 m od pôvodnej zastávky).

• Žiadame cestujúcich, aby v prípade rekonštrukcie cesty v bezprostrednej blízkosti zastávky využili dočasnú zastávku označenú zeleným prenosným označníkom. Nakoľko nedokážeme predpokladať rýchlosť postupu uvedenej rekonštrukcie odporúčame cestujúcim prichádzať na zastávku v dostatočnom časovom predstihu, aby sa v prípade potreby stihli presunúť na dočasnú zastávku.

Ďakujeme za porozumenie.