Uzávierka cesty na ul. Červenej armády

Uzávierka cesty na ul. Červenej armády

• Počas víkendu dňa 6.8.2022 a 7.8.2022 bude cesta na ul. Červenej armády uzavretá z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie. Zastávky Červenej armády I. a Červenej armády II. budú dočasne premiestnené oproti obchodnému domu Lidl na ulici Komenského.

•Žiadame cestujúcich, aby využili dočasnú zastávku označenú zeleným prenosným označníkom. Odporúčame cestujúcim prichádzať na zastávku v dostatočnom časovom predstihu, aby sa v prípade potreby stihli presunúť na dočasnú zastávku.