Nová plniaca stanica CNG v Martine

Nová plniaca stanica CNG v Martine

S radosťou Vám oznamujeme, že dňa 18.10.2022 bola otvorená plniaca stanica CNG, ktorá nebude využívaná len na tankovanie autobusov DPMM, ale bude k dispozícii aj širokej verejnosti. Dodávateľom stlačeného zemného plynu – CNG je spoločnosť SPP CNG s.r.o

Nová plniaca stanica je v poradí už devätnástou verejnou plniacou stanicou CNG na Slovensku. Je samoobslužná, prístupná nepretržite a je na nej možné platiť či už kartou od SPP CNG, alebo bežnou platobnou kartou. Nájdete ju pri areáli ZŤS na ulici Československej armády v Martine.