Zmena cestovných poriadkov od 11.12.2022

Zmena cestovných poriadkov od 11.12.2022

Na základe prijatých podnetov od cestujúcich a zmien vyplývajúcich z nového grafikonu vlakovej dopravy ZSSK 2022/2023 sme sa rozhodli pristúpiť k úprave cestovného poriadku s platnosťou od nedele 11.12.2022.

Za účelom zapracovať podnety od cestujúcich a prispôsobiť sa zmeneným odchodom vlakových spojov dochádza k úpravám odchodov autobusových spojov na väčšine liniek. Žiadame cestujúcich, aby si skontrolovali časy odchodov liniek zo zastávok, ktoré bežne využívajú.

Ďakujeme za pochopenie

Zobraziť súmar zmien cestovného poriadku