Straty a nálezy

Straty a nálezy

Stratili ste alebo zabudli v autobuse počas cesty vašu batožinu alebo akýkoľvek iný predmet ?

Ak áno môžete nás kontaktovať buď telefonicky na čísle +421 945 505 060, alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu info@dpmmartin.sk. Všetky nálezy uschovávame minimálne po dobu 30 dní. V záujme rýchleho riešenia situácie je výhodou ak cestujúci dokáže poskytnúť nasledovné údaje: číslo spoja, ktorým cestoval a osobné číslo vodiča, ktorý vykonával službu. Uvedené informácie sú obsiahnuté na cestovnom lístku.

Nález je cestujúcemu vydaný v prípade, že ho správne opíše, a teda nevznikne pochybnosť o pravdivosti tvrdenia, že je majiteľom predmetnej veci. Vyzdvihnutie nálezu je možné po telefonickej dohode na predajnom mieste DPMM.