Schválenie žiadosti o poskytnutie NFP

Schválenie žiadosti o poskytnutie NFP

Dňa 1.1.2023 uplynul presne jeden rok, kedy Dopravný podnik mesta Martin začal svoju činnosť. Hlavným cieľom bolo efektívne a plynule pokračovať v zabezpečovaní mestskej hromadnej dopravy v meste Martin aj v nasledujúcom období, a to za pomoci 35 nových ekologických autobusov. V roku 2022 bolo zrealizovaných 220 000 spojov a prevezených dohromady 4 577 513 cestujúcich.

Radi by sme poukázali na významnú novinku, ktorá je výsledkom vytrvalej práce v roku 2022. Vo februári 2023 sme obdržali oficiálne potvrdenie schválenia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného prostriedku vo výške 1 894 400, 00 EUR.
Uvedené prostriedky sú určené na refinancovanie 9 autobusov z aktuálneho vozového parku DPMM. Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhodnotilo našu žiadosť na základe jej obsahu ako spĺňajúcu všetky podmienky pre poskytnutie príspevku, tak ako bolo stanovené vo výzve. Získanie týchto financií zohrá významnú rolu v ďalšom rozvoji a napredovaní DPMM.