Premiestnenie zastávky

Premiestnenie zastávky

Upozorňujeme, že zastávka Podháj II. (smer Dolné Záturčie) bude do odvolania premiestnená o cca 50 m bližšie k zastávke Podháj III. z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie na Námestí protifašistických bojovníkov.

Žiadame cestujúcich, aby využívali dočasnú zastávku označenú zeleným prenosným označníkom.

Ďakujeme