Zmena výšky cestovného

Zmena výšky cestovného

Záleží nám na ekologickej, bezpečnej a spoľahlivej verejnej doprave. Považujeme ju totiž za základnú službu dobre fungujúceho mesta. Inflácia a s ňou súvisiaci rast cien však doľahli aj na nás.

Na pokrytie zvyšujúcich sa nákladov sme tak stáli pred dvoma možnosťami:
• obmedziť premávku MHD (zrušiť niektoré spoje, predĺžiť intervaly),
• zvýšiť cenu cestovného, ktorá by nám umožnila aspoň čiastočne pokryť stúpajúce náklady.

Našu MHD denne využívajú tisíce cestujúcich, a preto by akékoľvek jej obmedzenie výrazne zhoršilo kvalitu života obyvateľov i návštevníkov našich miest a obcí.
Preto sme museli pristúpiť k zvýšeniu cien cestovného. Cena základného a zľavneného cestovného zakúpeného z dopravnej karty sa zvýši v priemere o 17 %.
Zároveň sme doplnkový predaj u vodiča v hotovosti zjednotili na 1,50 € pre všetky tarify, čím sa obmedzí používanie hotovosti a skráti sa vybavovanie cestujúcich, státie na zastávkach a meškanie spojov.

Aby sme však kompenzovali vplyv zvýšenia jednorazového cestovného, cenu časových predplatných lístkov (tzv. mesačníkov) sme zvýšili maximálne o 10 %. S predplatným lístkom cestujete najvýhodnejšie.
Ak necestujete pravidelne alebo máte nárok na zľavu a ešte nemáte dopravnú kartu DPMM, odporúčame vám si ju založiť. Cestujúci s trvalým pobytom v Martine si ju aj naďalej môžu vybaviť bezplatne.

Občania nad 62 rokov, držitelia preukazu ŤZP/ŤZP-S a držitelia Janského plakety v Tarife 1 (občania Martina) budú aj naďalej cestovať za 0,00 €. Zavádza sa však ročný poplatok 5 € na pokrytie nákladov súvisiacich s prevádzkou a servisom dopravnej karty.

Tento poplatok sa bude sťahovať raz ročne automaticky zo zostatku na dopravnej karte. Prvýkrát bude poplatok stiahnutý pri nástupe do vozidla od 1. 8. 2023.
Kredit na karte si môžete dobiť cez aplikáciu Ubian, u vodiča alebo v klientskych centrách.

K zvyšovaniu cestovného pristupujeme neradi. Ide však o nevyhnutné opatrenie na zachovanie súčasného rozsahu a kvality verejnej dopravy.
Aj vďaka podnetom od vás sa neustále zlepšujeme a pracujeme na inováciách v MHD, ktoré vám čoskoro predstavíme.

Aktuálny CENNÍK nájdete na našej webovej stránke.