Informácia pre obyvateľov mesta Martin

Informácia pre obyvateľov mesta Martin

Ste držiteľom dopravnej karty DPMM kategórie

-občan nad 62 rokov
-ŤZP/ŤZP-S
-darca krvi

a bývate v Martine?

Od 1.8.2023 bude zo zostatku na karte odrátaný ročný poplatok za správu karty vo výške 5 €. Cestujúci si môžu dobiť dopravnú kartu cez Ubian, u vodiča v autobuse alebo v klientskych centrách. Poplatok bude odrátaný automaticky pri prvom realizovanom nástupe po od uvedeného dátumu.