Straty a nálezy

Ako postupovať v prípade straty osobných vecí počas cesty v autobuse ? Cestujúcim odporúčame kontaktovať dispečing dopravcu na tel. č. +421 917 615 643, kde sú uschovávané všetky nálezy po dobu 30 dní. V záujme rýchleho riešenia situácie je výhodou ak cestujúci dokáže poskytnúť dispečerovi nasledovné informácie: číslo spoja, ktorým cestoval a osobné číslo vodiča, ktorý vykonával službu. Všetky potrebné informácie sú obsiahnuté na cestovnom lístku.

Dispečer nález cestujúcemu vydá v prípade, že ho správne opíše, a teda nevznikne pochybnosť o pravdivosti tvrdenia, že je majiteľom predmetnej veci. Vyzdvihnutie nálezu je možné po dohode s dispečerom na adrese Hrdinov Slovenského národného povstania 1707/1, 036 01 Martin, kde sídli Vozovňa DP mesta Martin.