Zmluvy

Zmluva číslo Názov Zmluvná strana Cena Zverejnené
01/2021 ZMLUVA O VÝKONE ČINNOSTÍ PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY GAJOS s.r.o. 4992 € 30.09.2021
02/2021 Mandátna zmluva BOZP_PO GAJOS s.r.o. 4992 € 30.09.2021
53560922 Doplnkové dôchodkové sporenie_Tatra Banka Tatra Banka 19.10.2021
53560922ZA1581 Doplnkové dôchodkové sporenie_NN Tatry Sympatia NN Tatry Sympatia 19.10.2021
Poistenie terminálu Maxima poistovňa 21 € 14.10.2021
2021014 Zmluva o výpožičke Mesto Martin 14.10.2021
dodatok č.1 k Nájomnej zmluve C.RENT, s.r.o. 20.10.2021
2210661 Zmluva o poskytovaní služieb_internetové pripojenie Gaya s.r.o. 2280 € 14.10.2021
Hlasová virtuálna privátna sieť_Orange Orange Slovensko a.s. 24802,56 € 25.10.2021
dodatok č.2 k Nájomnej zmluve C.RENT, s.r.o. 04.11.2021
3082 Zmluva o nájme nebytových priestorov GALÉRIA MARTIN, s.r.o. 10800 € 13.10.2021
3082 dodatky k Zmluve o nájme nebytových priestorov GALÉRIA MARTIN, s.r.o. 13.10.2021
Zmluva o softvérovej podpore pre osobnú dopravu TransData s.r.o. 68850 € 14.10.2021
Dodávka a montáž oplotenia RM offset studio s.r.o. 17062,10 € 27.10.2021
Zmluva o využívaní dát cestovných poriadkov INPROP, s.r.o. 2999 € 10.11.2021
Dodávka kotúčikov z termocitlivého papiera Tibor Varga TSV PAPIER 20 160 € 16.11.2021
Dodatok k zmluve č.1 TEMPUS-TRANS, s.r.o. 18.11.2021
058/21 Zmluva o dodávke stlačeného zemného plynu SPP CNG, s.r.o. 4000 € 15.11.2021
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci JUDr. Vladimír Záborský 2999 15.11.2021
940/CC/21 Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a. s. 24.11.2021
940/CC/21-ZZ1 Záložná zmluva NCRZP Slovenská sporiteľňa, a. s. 24.11.2021
940/CC/21-Zm1 Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve Slovenská sporiteľňa, a. s. 24.11.2021
9002606 Zmluva o zabezpečovacom prevode práva Slovenská sporiteľňa, a. s., 25.11.2021
9002608 Zmluva o zabezpečovacom prevode práva Slovenská sporiteľňa, a. s., 25.11.2021
9002608 Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a. s., 252 480 € 25.11.2021
9002606 Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a. s., 252 480 € 25.11.2021