Zmluvy

Zmluva číslo Názov Zmluvná strana Cena Zverejnené
Z 028/2023 Dodatok č. 1 Zmluva o úvere č. 9002589 Slovenská sporiteľňa, a.s. 29.05.2023
Z 029/2023 Dodatok č. 1 Zmluva o úvere č. 9002591 Slovenská sporiteľňa, a.s. 29.05.2023
Z 030/2023 Dodatok č. 1 Zmluva o úvere č. 9002596 Slovenská sporiteľňa, a.s. 29.05.2023
Z 031/2023 Dodatok č. 1 Zmluva o úvere č. 9002600 Slovenská sporiteľňa, a.s. 29.05.2023
Z 032/2023 Dodatok č. 1 Zmluva o úvere č. 9002602 Slovenská sporiteľňa, a.s. 29.05.2023
Z 033/2023 Dodatok č. 1 Zmluva o úvere č. 9002603 Slovenská sporiteľňa, a.s. 29.05.2023
Z 034/2023 Dodatok č. 1 Zmluva o úvere č. 9002612 Slovenská sporiteľňa, a.s. 29.05.2023
Z 035/2023 Dodatok č. 1 Zmluva o úvere č. 9002613 Slovenská sporiteľňa, a.s. 29.05.2023
Z 036/2023 Dodatok č. 1 Zmluva o úvere č. 9002619 Slovenská sporiteľňa, a.s. 29.05.2023
Z 037/2023 Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č. 9002589 Slovenská sporiteľňa, a.s. 29.05.2023
Z 027/2023 Zmluva o nájme dopravného prostriedku Hasičský zbor Priekopa 1 200,00 € 24.05.2023
Z 026/2023 Zmluva o dielo CREAT, s.r.o. 29 400,00 € 17.05.2023
Z 025/2023 Rámcová dohoda TransData s.r.o. 42 120,00 € 26.04.2023
Z 024/2023 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci JUDr. Vladimír Záborský 4 500,00 € 19.04.2023
Z 023/2023 Zmluva o softvérovej podpore pre osobnú dopravu a Zmluva o sprostredkovaní a Licenčná zmluva TransData s.r.o. 63 924,00 € 13.04.2023
Z 022/2023 Rámcová zmluva treasury Slovenská sporiteľňa, a.s. 0,00 € 14.03.2023
Z 021/2023 Dodatok č. 10/2023 k Zmluve č. 004/TPO/A/2011 o poskytnutí tovarov a služieb ZO OZ KOVO Žilina 0,00 € 27.02.2023
Z 019/2023 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme pozemku zo dňa 1.7.2019 RM ofset studio, s.r.o. 0,00 € 22.02.2023
Z 020/2023 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2023 Róbert Špirko - Spiroservice 0,00 € 22.02.2023
Z 018/2023 Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302071BTP9-71-77 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 1 894 400,00 € 17.02.2023
Z 011/2023 Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 1/2022 Sociálny podnik mesta Martin, s.r.o. 0,00 € 16.02.2023
Z 012/2023 Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 4/2021 MS Couple s r.o. 0,00 € 16.02.2023
Z 013/2023 Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov zo dňa 30.12.2015 L.V.O spol. s r.o. 0,00 € 16.02.2023
Z 014/2023 Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 3/2016 Róbert Zachar 0,00 € 16.02.2023
Z 015/2023 Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 1/2018 Róbert Zachar 0,00 € 16.02.2023
Z 016/2023 Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 2/2022 Róbert Zachar 0,00 € 16.02.2023
Z 017/2023 Dodatok č.1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 3/2022 Róbert Zachar 0,00 € 16.02.2023
Z 010/2023 Rámcová dohoda č. Z2023424_Z COREX SERVIS, s r.o 260 803,55 € 10.02.2023
Z 009/2023 Rámcová dohoda Tibor Varga TSV PAPIER 8 168,60 € bez DPH 08.02.2023
Z 008/2023 Dodatok č. 09/2022 k Zmluve č. 004/TPO/A/2011 o poskytnutí tovarov a služieb ZO OZ KOVO Žilina 0,00 € 03.02.2023
Z 007/2023 Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode Tibor Varga TSV PAPIER 0,00 € 28.01.2023
Z 004/2023 Zmluva o združenej dodávke zemného plynu V-Elektra Slovakia, a.s. 0,00 € 27.01.2023
Z 005/2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny V-Elektra Slovakia, a.s. 0,00 € 27.01.2023
Z 006/2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny V-Elektra Slovakia, a.s. 0,00 € 27.01.2023
Z 003/2023 Zmluva o poskytovaní IT služieb Marjov B2B.s.r.o. 12 000,00 € 14.01.2023
Z 001/2023 Zmluva o bežnom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. 0,00 € 05.01.2023
Z 002/2023 Dodatok č. 940/CC/21-D2 k Zmluve o úvere č. 940/CC/21 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0,00 € 05.01.2023
Z 039/2022 Zmluva č.143/2022-9 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave Mesto Vrútky 880 000,80 € 30.12.2022
Z 040/2022 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave Obec Lipovec 73 140,00 € 30.12.2022
Z 041/2022 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave Obec Turčianske Kľačany 74 380,00 € 30.12.2022
Z 042/2022 Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave Obec Bystrička 117 024,00 € 30.12.2022
Z 043/2022 Zmluva o prenájme reklamnej plochy ECCO Slovakia, a.s. 1 200,00 € 30.12.2022
Z 044/2022 Dodatok č. 2 k Zmluve o službách vo verejnom záujme Mesto Martin 3 500 000,00 € 30.12.2022
Z 045/2022 Zmluva o dielo a Licenčná zmluva KROS a.s. 69 888,00 € 30.12.2022
Z 046/2022 Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb Service Plus Slovensko s.r.o. 56 712,00 € 30.12.2022
Z 038/2022 Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v MHD zo dňa 02.11.2021 Obec Bystrička 1 511,91 € 22.12.2022
Z 035/2022 Dodatok č.1 ku Zmluve č.122/2021-9 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v MHD zo dňa 02.11.2021 Mesto Vrútky 10 233,54 € 21.12.2022
Z 036/2022 Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v MHD zo dňa 02.11.2021 Obec Turčianske Kľačany 960,99 € 21.12.2022
Z 037/2022 Dodatok č.1 ku Zmluve o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v MHD zo dňa 02.11.2021 Obec Lipovec 944,94 € 21.12.2022
Z 034/2022 Záložná zmluva k nehnuteľnostiam č. 940/CC/21-ZZ3 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0,00 € 23.11.2022
Z 029/2022 Poistná zmluva - Povinné zmluvné poistenie Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 46 344,96 € 08.11.2022
Z 030/2022 Poistná zmluva - Havarijné poistenie motorových vozidiel Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group 441 840,00 € 08.11.2022
Z 031/2022 Dodatok č. 940/CC/21-D1 k Zmluve o úvere č. 940/CC/21 Slovenská sporiteľňa, a.s. 600 000,00 € 08.11.2022
Z 032/2022 Zmluva o budúcej Záložnej zmluve k nehnuteľnostiam č. 940/CC/21-BudZZ1 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0,00 € 08.11.2022
Z 033/2022 Záložná zmluva NCRZP č. 940/CC/21-ZZ2 Slovenská sporiteľňa, a.s. 0,00 € 08.11.2022
Z 028/2022 Zmluva o zákazke Ing. Zuzana Šimšíková 1 300,00 € 03.11.2022
Z 027/2022 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Zuzana Šimšíková 4 050,00 € 13.10.2022
Z 026/2022 Nájomná zmluva Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. 12 000,00 € 11.10.2022
Z 025/2022 Rámcová dohoda DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. 568 982,23 € 03.10.2022
Z 024/2022 Smlouva o výpujče SD2022/CITY/14 Iveco Czech Republic, a.s. 0,00 € 14.09.2022
Z 022/2022 Príloha č. 9 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3085 Galéria Martin, s r.o. 0,00 20.07.2022
Z 023/2022 Dodatok č. 2 k zmluve o nájme nebytových priestorov č. 3085 Galéria Martin s.r.o. 350,00 € 20.07.2022
Z 021/2022 Zmluva o dielo a licenčná zmluva DAQE Slovakia s.r.o. 22 050,00 € 19.07.2022
Z 020/2022 Rámcová zmluva Road Service s.r.o. 40 818,00 € 01.07.2022
Z 019/2022 Dodatok č. 1 k prílohe č.3 v Zmluve o službách vo verejnom záujme Mesto Martin 0,00 € 30.05.2022
Z 018/2022 Zmluva o bežnom účte Slovenská sporiteľňa. a.s. 0,00 € 24.05.2022
Z 017/2022 Zmluva o prenájme hnuteľných vecí Bestrent 5 760,00 € 23.05.2022
Z 016/2022 Rámcová zmluva G a T, spol. s.r.o. 65 520,00 € bez DPH 17.05.2022
Z 015/2022 Rámcová zmluva o poskytovaní praktického vyučovania Stredná priemyselná škola technická Martin 0,00 € 02.05.2022
Z 014/2022 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci JUDr. Vladimír Záborský 6000 € 19.04.2022
Z 013/2022 Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb Orange Slovensko, a.s. 25.03.2022
Z 012/2022 Zmluva o dočasnom užívaní nebytových priestorov SIRS - Development, a.s. 84,14 € 22.03.2022
Z 009/2022 Dodatok č. 08/2022 k Zmluve č. 004/TPO/A/2011 o poskytnutí tovarov a služieb ZO OZ KOVO Žilina 28.02.2022
Z 010/2022 Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov ASO VENDING s.r.o. 0,00 € 28.02.2022
Z 011/2022 Rámcová dohoda Autoškola Ľubomír Líška s.r.o. 67 000,00 € bez DPH 28.02.2022
Z 006/2022 Dodatok k Zmluve o odovzdávaní peňažnej hotovosti Slovenská sporiteľňa, a.s. 23.02.2022
Z 007/2022 Zmluva o balíkovom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. 23.02.2022
Z 008/2022 Rámcová dohoda č. Z2022726_Z Corex Servis, s.r.o. 212198,83 € 23.02.2022
Z 005/2022 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Ing. Zuzana Šimšíková 1600,00 € 21.02.2022
Z 004/2022 Nájomná zmluva Mesto Martin 5,00 € 17.02.2022
Dodatok č.4 k Zmluve 2/2021 MF PIC, s.r.o. 2285,22 € 01.02.2022
Z 002/2022 Nájomná zmluva Obec Bystrička29 600,00 € 29.01.2022
Z 003/2022 Leasingová zmluva TATRA - LEASING s.r.o. 24 378,00 € 27.01.2022
Z 001/2022 Rámcová dohoda Tibor Varga TSV Papier 19 986,00 € 20.01.2022
Kúpna zmluva DOB BUS s.r.o. 9100,00 € 07.01.2022
008/ODP/A/2021 Kúpna zmluva Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. 5000,16 € 05.01.2022
Zmluva o odovzdávaní peňažnej hotovosti Slovenská sporiteľňa, a. s. 29.12.2021
001/DOPMT/A/2022 Zmluva o prenájme reklamnej plochy ECCO Slovakia, a.s. 21500,00 € 29.12.2021
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb Service Plus Slovensko s.r.o. 57 800,00 € 29.12.2021
Rámcová dohoda TransData s.r.o. 23 424,00 € 29.12.2021
1/2021/OdŠMaŠ Zmluva o zabezpečení prepravy detí a žiakov ,,školskou linkou" z ulíc Bambusky a Na kameni Mesto Martin 31680,00 € 28.12.2021
2/2021/OdŠMaŠ Zmluva o zabezpečení prepravy žiakov ,,školskou linkou" Mesto Martin 21600,00 € 28.12.2021
Rámcová dohoda Pretože TRIPSY s.r.o. 6 876,00 € 28.12.2021
Zmluva o Platobnej karte Slovenská sporiteľňa, a. s. 23.12.2021
Z 24/2021 Zmluva o poskytovaní služieb GAYA, s r.o. 1755,60 € 23.12.2021
138/21-2 Zmluva o výpožičke Mesto Vrútky 23.12.2021
110008603 Doplnkové dôchodkové sporenie_Uniqa UNIQA 17.12.2021
100012938 Doplnkové dôchodkové sporenie_Stabilita Stabilita , d.d.s., a.s. 17.12.2021
Zmluvy o úvere Slovenská sporiteľňa. a.s. 8 836 800,00 € 16.12.2021
154/21/CEZ Zmluva o reklame Slovenský plynárenský priemysel a.s. 20000,00 € 14.12.2021
č.1/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov TRENDY-stav, s.r.o. 1980,00 € 14.12.2021
Zmluva o združenej dodávke elektriny RIGHT POWER, a.s. 10.12.2021
Zmluva o pripojení zariadenia odberateľa do distribučnej sústavy RIGHT POWER, a s. 10.12.2021
2021003 Zmluva o dielo EKOOS-BALL s.r.o. 11 638,76 € 08.12.2021
Rámcová dohoda Monika Randová - RM Reklama 24850,00 € 07.12.2021
2021002 Zmluva o dielo EKOOS-BALL s.r.o. 9226,63 € 06.12.2021
3082 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme GALÉRIA MARTIN s.r.o. 04.12.2021
Zmluva o Platobnej karte Slovenská sporiteľňa, a. s. 02.12.2021
870650021-4-2021-NZsPS Nájomná zmluva s právom stavby Železnice Slovenskej republiky 600 € 01.12.2021
202123173 Zmluva, dodávka pitnej vody, odvádzanie odpadovej vody Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. 01.12.2021
Zmluva o dielo, poskytnutie servisu vozidiel IVECO BUS COREX SERVIS, s.r.o. 26.11.2021
08/2021 Zmluva o poskytovaní auditórskych služieb Ing. Zuzana Šimšíková 630 € 26.11.2021
9002606 Zmluva o zabezpečovacom prevode práva Slovenská sporiteľňa, a. s., 25.11.2021
9002608 Zmluva o zabezpečovacom prevode práva Slovenská sporiteľňa, a. s., 25.11.2021
940/CC/21 Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a. s. 24.11.2021
940/CC/21-ZZ1 Záložná zmluva NCRZP Slovenská sporiteľňa, a. s. 24.11.2021
940/CC/21-Zm1 Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve Slovenská sporiteľňa, a. s. 24.11.2021
12/2021 Zmluva o dielo VODAKO, s.r.o. 6000 € 24.11.2021
Dodatok k zmluve č.1 TEMPUS-TRANS, s.r.o. 18.11.2021
Dodávka kotúčikov z termocitlivého papiera Tibor Varga TSV PAPIER 20 160 € 16.11.2021
058/21 Zmluva o dodávke stlačeného zemného plynu SPP CNG, s.r.o. 4000 € 15.11.2021
Z 14/2021 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci JUDr. Vladimír Záborský 2999 € 15.11.2021
Z 15/2021 Zmluva o poskytnutí služiev virtualizácie dopravnej karty TransData s.r.o. 10000 € 15.11.2021
Zmluva o prevádzke, údržbe a správe systému predaja CL prostredníctvom POS term. TransData 15.11.2021
Zmluva o využívaní dát cestovných poriadkov INPROP, s.r.o. 2999 € 10.11.2021
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave Obec Bystrička 25440,00 € 05.11.2021
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave Obec Lipovec 15900,00 € 05.11.2021
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave Obec Turčianske Kľačany 16170,00 € 05.11.2021
Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve C.RENT, s.r.o. 04.11.2021
Zmluva o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov dopravných služieb v mestskej autobusovej doprave Mesto Vrútky 226500,00 € 03.11.2021
Dodávka a montáž oplotenia RM offset studio s.r.o. 17062,10 € 27.10.2021
Hlasová virtuálna privátna sieť_Orange Orange Slovensko a.s. 24802,56 € 25.10.2021
Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve C.RENT, s.r.o. 20.10.2021
53560922 Doplnkové dôchodkové sporenie_Tatra Banka Tatra Banka 19.10.2021
53560922ZA1581 Doplnkové dôchodkové sporenie_NN Tatry Sympatia NN Tatry Sympatia 19.10.2021
Zmluva o spracúvaní osobných udájov sprostredkovateľom TransData s.r.o. 15.10.2021
1890/2021 Zmluva o službách vo verejnom záujme Mesto Martin 15.10.2021
Poistenie terminálu Maxima poistovňa 21 € 14.10.2021
2021014 Zmluva o výpožičke Mesto Martin 14.10.2021
Z 8/2021 Zmluva o poskytovaní služieb_internetové pripojenie Gaya s.r.o. 2280 € 14.10.2021
Zmluva o softvérovej podpore pre osobnú dopravu TransData s.r.o. 68850 € 14.10.2021
3082 Zmluva o nájme nebytových priestorov GALÉRIA MARTIN, s.r.o. 10800 € 13.10.2021
3082 Dodatky k Zmluve o nájme nebytových priestorov GALÉRIA MARTIN, s.r.o. 13.10.2021
01/2021 ZMLUVA O VÝKONE ČINNOSTÍ PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY GAJOS s.r.o. 4992 € 30.09.2021
02/2021 Mandátna zmluva BOZP_PO GAJOS s.r.o. 4992 € 30.09.2021
Z 27/2021 Rámcová zmluva o spolupráci Mgr. Marek Sivy 2900,00 € 28.09.2021